Flotteste Boligtomt i Minnesund – Meget eksklusiv

Reguleringsplan:

 • Regulert for bolig.
 • Kommune NO: 3035
 • Gårds NO: 186
 • Bruks NO: 90
 • Tomteareal 840 m²
 • Adresse: Leirhusvegen 11, 2092 Minnesund

Pris:

 • Grunnpris: 1.600.000 NOK
 • Omkostninger: 41.342 NOK
 • Totalpris: 1.641.342 NOK

PS… Omtalen er er ikke 100 prosent ferdig i forhold til dette med informasjon.

Den vil bli oppdatert mere  i løpet av de nærmeste dagene! Det vil også bli utarbeidet en verdi-takst på eiendommen i løpet av kort tid. Prisen er satt skjønnsmessig og den selges HØYSTBYDENDE OVER SATT PRIS. Denne bevisst satt er lavt, da enkelte takstfolk har uttalt at prisen burde ligge på nærmere 1.900.000 NOK, pluss omkostninger. Kommer tilbake med endringer snart.

Beliggenhet

Boligtomten ligger i Leirhusvegen 11, 2092 Minnesund i Eidsvoll kommune. 75 km og ca 40 minutters kjøring fra Oslo Sentrum til Minnesund. Fra Minnesund til Oslo – Gardermoen er det ca 30 km og ca 20 minutters kjøring.

Dette området er nå i en særdeles interessant vekst og eiendomsprisene har nærmest eksplodert bare nå i løpet av det siste året.

Historikk knyttet til Mínnesund:
Minnesund er et tettsted i Eidsvoll kommune i Viken. Tettstedet har 543 innbyggere per 1. januar 2020, og ligger der Mjøsa renner ut i Vorma. Eidsvoll ligger omtrent 13 kilometer sør for Minnesund. På grunn av sin beliggenhet har stedet alltid hatt mye av gjennomgangsferdselen fra Oslo og nordover.
Minnesund er et gammelt sundsted (ferjested), og med utbygging av moderne kommunikasjon fikk stedet også jernbanebru (Dovrebanen) og vegbru (E6). I forbindelse med OL i 1994 på Lillehammer ble det bygd en ny vegbru for den nye E6-traseen. Minnesund hadde også jernbanestasjon, som nå er nedlagt.
Stedet het tidligere bare Minne, men NSB innførte Minnesund som stasjonsnavn for å unngå sammenblanding med Minde stasjon utenfor Bergen.
Siden 1960-tallet har to velforeninger dekt Minnesundområdet, Minne Vel og Langset Vel. Foreningene ble slått sammen 20. mars 2012 til Minnesund Vel.

Dette er utvilsomt den flotteste boligtomten i Minnesund. Den er ekstremt eksklusiv, ligger helt på toppen av Langsetåsen i Minnesund og har en helt magisk utsikt utover Mjøsa og mot Minnesundbrua. Det er skjelden at en inkluderer veier og særdeles ikke en motorvei (E6) i en beskrivelse som skal omfatte – UTSIKT FRA TOMTA. Men helt oppriktig. SANN MINE ORD NÅRD DERE SKAL PÅ VISNING: Dennetomta har en utsikt som inkluderer E6 mot Oslo og Minnesundbrua. Og det er et vakkert bilde. Motorveien, brua sammen med den nedre del av Mjøsa er et FANTASTSIK SKUE.

Tomta er i overkant av 840 kvadratmeter. Den er lskt heølende mot SØR. Noe spregning og tilrettelegging må påberegnes før bygging.

Tomte er rensket for busker og trær og fremstår som byggeklar.

Det er asfalt helt frem til tomta, Strøm, vann og kloakk på plass. Alt av telekabler og fiber internett er på plass. Når jeg nå sier på plas, så mener jeg helt klart og på plass inne på tomta.

Tillatt utbygget areal skal ikke overstige BYA. Dette er 25 % inkl. garasjebygg,  gesims med mønehøyde inntil 9 meter over snitt ferdig planert terreng.

Angående omkostninger, så innebærer disse:

172 NOK – Pantattest kjøper
585 NOK – Tinglysningsgebyr Pantedokument
585 NOK – Tinglysningsgebyr skjøte
40.250 NOK –  Dokumentavgift (beregnet ut ifra en salgssum på 1.600.000)

Oppsettet forutsetter at det tinglyses i følge oppsettet. Endringer eller tillegg vil medføre neon endringer i henhold til gebyrer. Vi håndterer alle dokumenter som skjøte og pantedokumenter. Megler eller advokat kan godt benuyttes hvis en av partene ønsker det. Hvis kjøper ønsker å involvere megler eller advokat i forbindelse med salg/kjøp av eiendom, er dette kosnader som må dekkes inn av kjøper

Regulering

Bolig

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3035
Gårdsnr: 186
Bruksnr: 90

Fasiliteter

 • Bilvei frem
 • Bredbåndstilknytning
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Utsikt

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss på telefon eller gjennom dette skjemaet og avtal møte eller visning. Vi kommer tilbake raskt!